До опечаленото семейство на Кмета на Община Мъглиж г-н Господин Господинов

Уважаемо скръбно семейство,

С дълбока скръб и болка разбрахме, че внезапно на 03 септември 2020 година се представи в Господа Господин Антонов Господинов – многоуважаван и обичан Кмет на Община Мъглиж.

Този добър човек най-неочаквано напусна скоропреплодния и грешен свят. С дълбоко прискърбие изказваме нашите най-искрени съболезнования към близките, приятелите и жителите на град Мъглиж, които скърбят на този ден за православния християнин Господин, който винаги е бил спомоществовател и укрепител на Българската православна църква.

„Но не искам, братя, да не знаете за починалите“, казва св. ап. Павел в посланието си до Солуняни: „за да не скърбите, както и другите, които нямат надежда.“ Ние вярващите, имаме надежда и нашата надежда е спасителната и промислителна Божия десница. Като земни хора да поскърбим за добродетелния покойник, като вярващи, които имаме надежда за вечния живот да не униваме, да ни крепи надеждата в Бога, надеждата в безсмъртието, защото смъртта и гробът не са края на човешкия живот. Както Христос Бог възкръсна, така и всички, които вярват в Него, като изповядваме Символа на вярата, ще възкръснем за живот вечен.

„…А праведникът и да умре рано, ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост, и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людете, и безпорочният живот – възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и, като живял посред грешници, е прибран; грабнат е, да не би злоба да измени разума му, или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто, и вълнението на страстта развратява незлобивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години; защото душата му е била угодна Господу, затова и побързал да излезе изсред нечестието…“ (Прем. 4:7-14)

Бог да го прости! Вечна и блажена да бъде паметта му!

Старозагорски митрополит Киприан