ПРОГРАМА ПО ПОСРЕЩАНЕ НА ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА „СКОРОПОСЛУШНИЦА“ ОТ ГР. АНАНИЕВ – УКРАЙНА В ДУХОВНИТЕ ОКОЛИИ НА СТАРОЗАГОРСКА ЕПАРХИЯ

05 СЕПТЕМВРИ – 06 ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

05 септември 2021 г.
 16:00 часа – Кортежът с Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна отпътува от катедрален храм „Св. Николай“ гр. Стара Загора за храм „Рождество Богородично“, гр. Павел баня.
 17:00 часа – Посрещане на Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна и отслужване на вечерно богослужение в храм „Рождество Богородично“, гр. Павел баня.

08 септември 2021 г.
 8:00 – 9:00 часа – Утринно богослужение.
 9:00 – 10:30 часа – Св. Божествена Литургия.

09 септември 2021 г.
 16:00 часа – Кортежът с Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна отпътува от храм „Рождество Богородично“, гр. Павел баня, Казанлъшка духовна околия за храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, Казанлъшка духовна околия.
 17:00 часа – Посрещане на Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна и отслужване на вечерно богослужение в храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Николаево.

12 септември 2021 г.
 8:00 – 9:00 часа – Утринно богослужение.
 9:00 – 10:30 часа – Св. Божествена Литургия.

13 септември 2021 г.
 16:40 часа – Кортежът с Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна отпътува от храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Николаево, Казанлъшка духовна околия за храм ”Св. Димитър” гр. Гурково, Старозагорска духовна околия.
 17:00 часа – Посрещане на Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна и отслужване на вечерно богослужение в храм ”Св. Димитър” гр. Гурково.

14 септември 2021 г.
 8:00 – 9:00 часа – Утринно богослужение.
 9:00 – 10:30 часа – Св. Божествена Литургия.

16 септември 2021 г.
 15:30 часа – Кортежът с Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна отпътува от храм ”Св. Димитър”, гр. Гурково, Старозагорска духовна околия за храм „Рождество Богородично” – гр. Гълъбово, Харманлийска духовна околия.
 17:00 часа – Посрещане на Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна и отслужване на вечерно богослужение в храм „Рождество Богородично” – гр. Гълъбово.

19 септември 2021 г.
 8:00 – 9:00 часа – Утринно богослужение.
 9:00 – 10:30 часа – Св. Божествена Литургия.

20 септември 2021 г.
 16:15 часа – Кортежът с Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна отпътува от храм „Рождество Богородично” – гр. Гълъбово, Харманлийска духовна околия за храм „Св. Атанасий“, гр. Харманли, Харманлийска духовна околия.
 17:00 часа – Посрещане на Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна и отслужване на вечерно богослужение в храм „Св. Атанасий“, гр. Харманли.

26 септември 2021 г.
 8:00 – 9:00 часа – Утринно богослужение.
 9:00 – 10:30 часа – Св. Божествена Литургия.
 16:15 часа – Кортежът с Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна отпътува от храм „Св. Атанасий“ гр. Харманли, Харманлийска духовна околия за храм „Живоприемний източник“ гр. Свиленград, Свиленградска духовна околия.
 17:00 часа – Посрещане на Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна и отслужване на вечерно богослужение в храм „Живоприемний източник“ гр. Свиленград.

03 октомври 2021 г.
 8:00 – 9:00 часа – Утринно богослужение.
 9:00 – 10:30 часа – Св. Божествена Литургия.
 15:45 часа – Кортежът с Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна отпътува от храм „Живоприемний източник“, гр. Свиленград, Свиленградска духовна околия за храм „Въведение Богородично“, гр. Чирпан, Чирпанска духовна околия.
 17:00 часа – Посрещане на Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“ от гр. Ананиев – Украйна и отслужване на вечерно богослужение в храм „Въведение Богородично“, гр. Чирпан.

06 октомври 2021 г.
 8:00 – 9:00 часа – Утринно богослужение.
 9:00 – 10:30 часа – Св. Божествена Литургия.
 12:00 часа – Отпътуване на Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Скоропослушница“.