+ Старозагорский Киприан

ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ

ДО БОГОЛЮБИВИТЕ ПАСТИРИ,

ВСЕЧЕСТНИТЕ МОНАСИ И МОНАХИНИ

И ДО ВСИЧКИ ЕПАРХИОТИ

В СТАРОЗАГОРСКА ЕПАРХИЯ

 „Ден на възкресение  е, да се просветим с

тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя ! “

/Из Пасхалния канон/

Обични във възкръсналия Господ Иисус Христос

чеда на богохранимата Старозагорска епархия,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Величието на Пасха може да бъде осъзнато само с непреходните думи „Христос възкръсна от мъртвите, със смърт смъртта победи и на тия, които бяха в гробовете, живот дари“. Празник е и в неговата необятност са скрити раждането на Царството на благодатта и епохата на спасението.

Днес ни облива Божията обич, доброто навеки тържествува, защото „Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта няма вече власт над Него…“/ Рим.6:9/.

Възкръсналият тихо докосва всяко добро и вярващо сърце, благодатта Му и днес в празничния ден, както преди две хиляди години окриля със светлите думи „Радвайте се“ /Мат. 28:9/. Възторг и изобилна духовна спасителна светлина излъчва Празникът на празниците. Чрез него отново сме „чеда Божии“ /Йоан 1:12/ и се изпълни всичко онова, което пророците бяха предсказали за Иисуса Христа.

Пасха е венецът на вярата, надеждата и любовта, ликуване от истинната победа над тъмнината, злобата и безнадеждността, тържество на свободата ни от властта на отчаянието. Величествен ден на изстрадана обич сияе пред нас. Спасителят, Богочовекът Иисус Христос, понесъл кръста от греховете на човешкия род, с разпятието Си завършва светлото Божие домостроителство, дарувайки сили за духовна борба против „поднебесните духове на злобата“ /Еф.6:12/. Изкупителният подвиг на Спасителя ражда Новия Завет на Бога с човека, ново учение за братство и мир, за истинност и доброта.

„ Мир вам!“, казва Възкръсналият Господ на учениците си и колко нужда има сега светът да чуе и се вслуша в думите Му. Себичността и себелюбието в суетата на съвремието затулва духовността, отдалечава ни едни от други. Очите на сърцата ни понасят омраза и тя пуща корени в душата. С нея преставаме да виждаме себе си и човека до нас, и болката му. Огънят на войните и в момента, в тези светли дни, не само отнема човешки животи и помита плодове на съзидателен труд, но променя и нравствените упори на милиони човеци по света.

Силата на нас, вярващите хора, е в молитвата и опазването на съвестта. Когато се стремим към Бога, Който е в центъра на всичко, дори без да осъзнаваме, скъсяваме разстоянията помежду си. Така разбираме, че наистина всички сме братя и сестри, чеда на Небесния ни Отец, Който страда и Възкръсна за нас. Неговото Кръстоносене ни задължава да настояваме с гражданската си позиция и усилени молитви да се трудим час по-скоро да спрат братоубийствените войни. Пасха е непреходното доказателство, че „ Бог е любов“ /1Йоан 4:8/ и претърпя всичко, за да ни остави своя мир и утвърди в него.  Неговата истина и словата Му пребъдват во веки, преходността няма власт над тях. Спасителят, сияещ в светлината на Възкресението ни напомня „Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат“ /Лук.21:33/.

Тържествуващата ни Църква на този ден – Велик и носен векове от сърцата на предците ни, отново приканва „да се прегърнем, да речем: братя“, да бъдем достойни наследници, на Този, Който ни извика за живот, претърпя неизказани страдания, за да ни възвърне в истината и доброто. Възкръсналият Господ Иисус Христос и сега очаква да се утвърдим в любовта и смирението му. От свободната ни воля зависи това да се случи, а Той търпящ и обичащ ни , е до търсещите Го души, и Негови са божествените думи „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“/Мат.28:20/, „ Дерзайте : Аз победих света“/ Йоан.16:33/.

Отечески поздравявам всички чеда на Старозагорската епархийска църква с всепобедния Празник – Светлото Христово Възкресение! Всесърдечно благопожелавам мирът, благостта ,светлината и обичта на Нашия Възкръснал Спасител да носят в сърцата на всички много топлина и радост, която никога не угасва!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С пълнота на Пасхалната радост, Ваш во Христа молитствувател,

+ Старозагорски митрополит КИПРИАН