ВЕЛИКДЕНСКО ПОСЛАНИЕ ДО БОГОЛЮБИВИТЕ ПАСТИРИ, ВСЕЧЕСТНИТЕ МОНАСИ И МОНАХИНИ И ДО ВСИЧКИ ЕПАРХИОТИ В СТАРОЗАГОРСКА ЕПАРХИЯ

„Да очистим чувствата си и ще видим в непристъпната светлина на Възкресението сияещия Христос!“
/Из Пасхалния канон/

Обични във възкръсналия Господ Иисус Христос, чеда на богохранимата Старозагорска епархия,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Великден е, отново и завинаги. Пасха е и „няма човек, който да не е намерил утешение в тържеството на празника“ /Св. Григорий Нисийски/. Пасха е и празнуването й носи духовен полет. Ден, сътворен от Бога да „се зарадваме и развеселим в него“ /Пс.117:24/, светлина за земята и начало на друго вечно битие, в което всички човеци са изкупени и е възстановен пътят към небесата. „Днес празнува цялата вселена“ /Из стихирите на Пасха/, запалена е вярата и ни е подарена надежда.
Празнуваме най-искрящото събитие в историята на Христовата Църква. Време е за утеха и духовно ликуване, обединяващо възторга и радостта на небето и земята. Празник е и величието му е така необхватно, както Божията любов.
Спасителят с неизказаното Си Възкресение победи завинаги ада, изпълни „казаното за Него в цялото Писание“ /Лк.24:26-27/ и „за умрелите стана начатък“ /1Кор.15:20/. Затова този ден е велик и в църковните химни е възпят като празник на празниците, тържество на тържествата и победа над победите.
В духа на този, нямащ равен на себе си ден, има топлина, от която толкова много се нуждаем. От нас и диренията ни, от свободната воля и усилията ни зависи тази топлина да сгрее сърцата и надеждата ни за вечност, за да бъде в тях жива любовта между човеците. Само с молитва и чисти чувства делничните ни души могат да отворят духовните си очи и да видят огъня на вярата, така силен по време на изпитание и пламъците му така ясни при кръстоносене. Да почувстват студа от пироните на злото, забивани от слугите му, и парещата болка от дланите на сърцето, висящо на личния кръст. Там ще видят и познаят в лицето на всеки ближен, който подава ръка, образа на Симон Киринееца. Ще се уверят в истинността и силата на думите „Тази е победата, която победи света – нашата вяра“ /1Йоан.5:4/ и в степента на своята чувствителност ще заобичат Възкръсналия. Него, Който е не само изкупителна, но и невинна жертва за спящия в душите ни грях. Христос, Който единствен може да претопи и превърне злото в добро и омразата в обич. Той – молещият се за своите убийци, е истинският Бог и истинският човек – Богочовекът, в Когото вярваме, защото само Той има „думи за вечен живот“ /Йоан 6:68/.
Пасха е факелът на вярата ни „понеже с вяра ходим, а не с виждане“ /2 Кор.5:7/, тя е и вододел – повод за радост, но и за размисъл. Ден на спасение, но и ден за велика благодарност към Спасителя Иисус Христос. Той ни изкупи, като дойде на Земята, премина в послушание през капана на времето, проповядва и страда, лекува и плака за нашите болки и накрая се принесе в жертва.
Умирайки на Кръста Богочовекът произнесе страшните думи „Свърши се!“ /Йоан 19:30/ – всичко е сторено, жертвата е принесена. Неговата смърт замени нашата смърт. Неговите болки запалиха светлините на Празника. Редно е днес да влезем със сърцата си в радостта, за да осъзнаем и почувстваме колко скъпо сме изкупени и какъв неизплатим дълг имаме към Възкръсналия.
С тази истина трябва да почистим и отприщим извора на доброто в душите си, да съхраним спасителните чувства, за „да отхвърлим делата на мрака и да наденем оръжието на светлината“ /Рим 13:12/. Да се покаем за недоброто, което сме извършили и с молитва да бъдем Христови. Нека видим човека до нас и болката му, да не противопоставяме себичността си срещу себичност, омразата срещу омраза. Да не водим така наречени „справедливи войни“, защото ще бъдем без Христос. Той е любов /ср.1Йоан 4:8/ и след като Възкръсва, първият му поздрав е „Мир вам“ /Йоан 20:19/.
Отечески честитим празника на светлото Христово Възкресение, на всички чеда на Старозагорската епархийска църква. Христовата светлина, от която струи мир, благост, светлина и обич, да озарява пътя и бъднините на народа ни.
Благодатта на Възкръсналия Господ и наш Спасител да носи радост и топлина в сърцата на всички хора по земята! АМИН!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С пълнота на Пасхалната радост, оставам Ваш во Христа молитствувател,
+ Старозагорски митрополит КИПРИАН