„Сега всичко се изпълни със светлина:

небето и Земята, и преизподнята !“

/ Из Пасхалния канон/

 

Обични във Възкръсналия Господ Иисус Христос,

чеда на богохранимата Старозагорска епархия,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасха е! Светъл миг на неизказано духовно тържество, стаил в себе си път, истина и живот. /Ср.Йоан.14:6/. Великден е, тържество на любовта, вярата и надеждата. Миг, роден от незалязващата светлина, извор на вечност и небесна утеха.

Днес сърцата ни са отново заедно, за да посрещнем най-светлия празник на Христовата църква – Възкресение Христово, да видим святото тържество, събора на вечната радост от победата на Христа над смъртта. Днес с ангелите на небето и цялата природа се докосваме до чудото на смирената саможертва, извършена от Спасителя. Чрез кръстните Му страдания не само „Смъртта биде погълната с победа“ /1 Кор. 15:54/, но и се изпълни обещанието, дадено на нашите прародители, освободихме се от властта на тъмнината и за всички ни се откри входът на рая.

Нека пак да кажем, светъл празник е, неговата безкрайност може да бъде обхваната само от  духовните ни сърца, привлечени и прегърнати от Него, Който биде издигнат на Кръст. /Ср. Йоан 12:32/.

Той е Спасителят, за Когото възвестяваха писанията и апостолите проповядваха. Той е Първосвещеникът, вървящ с велико смирение по пътя си към Голгота, претърпял всичко до край /Мат. 10:22/, за да чуят ангели и хора последните Му думи на кръста „ Свърши се!“ /Йоан 19:30/ – светът е спасен.

За саможертвата Му, св. Йоан Богослов свидетелства „ Бог ни е дарувал живот вечен, и тоя живот е в Неговия Син“ / 1 Йоан5:11/. Възкресението Му е непреходно доказателство, че Той е господарят на смъртта и  живота, вечната радост, любов и правда, незалязващата светлина, над която тъмнината никога няма да има власт. Живият, Възкръсналият Спасител е основата на нашата вяра, твърдо упование на надеждата ни за безсмъртие, неувяхващият ни пример за обич.

Кръстът и Възкресението на Спасителя е завършекът на Божието домостроителство за всички нас, които носим игото на греха. Светлината на Възкресението Му стопля страдащите ни души, а всеопрощаващата Божия любов искри в нея, за да дари дух и битие от Този, Който носи живота /ср. Йоан 1:4/. Злото никога не може да удържи победа над тази животворна любов, с която Христос ни поглежда от кръста. Страдайки за нас, Той ни дарява живот „ в изобилие“ / Йоан 10:10/. Претърпявайки всичко, Христос приканва в душите ни добротата и покаянието, смирението и обичта. Спасителят вярва, че в духовните ни сърца може да изгрее братолюбието, да възкръснат добрите чувства и мирът между нас. Бог тихо мълви „ Синко, дай ми сърцето си, и очите да гледат моите пътища“ /Притчи 23:26/. Като чада на Небесния Отец да се вслушваме в този призив, да се трудим и живеем в „ правда, мир и радост в Духа Светаго“ /Рим.14:17/.

Причините за междуособиците и войните не са материални и видими, а духовни. Ако променим мисленето и сърцата си, ще заживеем без братоубийствени чувства и войни, а те винаги са такива, защото всички сме братя / ср.Мат.23:8/ . Нека да не го забравяме, както и думите на Спасителя, казани в земните Му дни „ по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си“ / Йоан 13:35/.

Имаме свободна воля, тя ни е дарена от Бога. Ако се противопоставяме на злото в нас, ще  видим светлината на Възкресението Христово, величието, неповторимостта и  мощта на духовния заряд, носен от този Празник на празниците. Душите ни, ще препокрият чудната хармония на смирение и любов, оставена ни от Христовата саможертва. Ще почувстваме обичта на нашия Небесен Отец и нуждата от молитвеното общение с Него, и ще осъзнаем истинността на духовните химни на Празника, които ни възвестяват ,че Пасха е свещена, Нова и Свята, освещаваща всички верни.

Отечески поздравявам всички чеда на Старозагорската епархийска църква и целия български народ с всепобедния Празник – Светлото Христово Възкресение! Всесърдечно благопожелавам мирът, благостта, светлината и любовта на Нашия Възкръснал Спасител да носят в сърцата на всички много топлина и радост, които никога да не угасват!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С пълнота на Пасхалната радост, Ваш во Христа молитствувател,

+ Старозагорски митрополит КИПРИАН