Всички общини от шестте духовни околии на Старозагорска епархия (Старозагорска, Казанлъшка, Новозагорска, Свиленградска, Харманлийска, Чирпанска) ще се включат в кампанията „Да помогнем заедно на Комплексен онкологичен център – Стара Загора“. Кметовете на общините Казанлък – Галина Стоянова, Свиленград – арх. Анастас Карчев, Чирпан – Ивайло Крачолов и заместник-кметът на община Стара Загора Милена Желева се запознаха с инициативата на среща в Митрополитския дом днес. Каузата прегръщат и директорът на Държавна опера – Стара Загора Огнян Драганов и председателят на Районен съд – Стара Загора Милена Колева. Предстои провеждането на редица събития, на които всеки желаещ да помогне ще може да го направи.

Припомняме, че официалният старт на инициативата се даде на 20 юли – Илинден. Тя се провежда под патронажа на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан. Основна цел е закупуването на апарат DAKO AS Link 48, който да послужи за по-бърза и по-добра диагностика при лечението на онкоболните. Стойността му е 99 000,00 лв. без ДДС. Идеята е прегърната от редица клубове и организации, сред които: Ротари Клуб Стара Загора, Ротари Клуб Стара Загора – Берое, Инър уийл Клуб Стара Загора, Инър уийл Клуб Стара Загора – Берое, Зонта Клуб, Лайънс Клуб Стара Загора – Августа, Лайънс Клуб Стара Загора – Тракия, Лайънс Клуб Стара Загора, Граждански клуб ЛИПА /Либерална икономика, прогрес и активност/, Търговско-промишлена палата – Стара Загора, Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора, Обществен дарителски фонд – Стара Загора и други.

Всеки, който желае да подкрепи инициативата може да го направи на следната банкова сметка:
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН СТАРА ЗАГОРА
бул. „Цар Симеон Велики” 104
IBAN: BG40 FINV 9150 5316 3415 53
банков код: FINVBGSF
основание: Дарение КОЦ Стара Загора

За нуждата от съвременната апаратура апелира управителят на „КОЦ-Стара Загора“ д-р Петьо Чилингиров:
„Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД е регионален център за лечение на пациенти с онкологични заболявания от областите Стара Загора и Сливен, а за специфични медицински изследвания и на пациенти от Хасковска, Ямболска и Кърджалийска области. Регистрираните пациенти за постоянно диспансерно наблюдение, периодични прегледи и изследвания към момента са 20 000, а всяка година се регистрират около 2000 нови онкологично болни. Центърът разполага с необходимия кадрови потенциал, съгласно медицинските стандарти, но е необходима непрекъсната подмяна на остарялата диагностична терапевтична и операционна апаратура, както и внедряване на нови методи и средства за диагностика и лечение. Едно от важните и уникални за онкологичните лечебни заведения звена е Отделението по патоанатомия. Там се извършват необходимите за точното диагностициране на всички оперирани пациенти изследвания – хистологични и иимунохистологични. Точната диагноза е една от най-важните предпоставки за планиране и провеждане на най-адекватното за всеки пациент лечение. Възможностите на съвременната онко-терапия са големи, но те имат стойност само при точна и навременна диагноза. По отношение на хистологичните изследвания отделението е добре оборудвано и обезпечено. Благодарение на „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД, през 2017 година е подновен много важният апарат Криостат. Не така стоят нещата с имунохистохимията. Работи се с един от най-реномираните и световно признати реактиви, производство на „Дако Аджилент“, които се закупуват по ЗОП, но всички етапи на изследването се правят само ръчно. Наличието на автоматичен апарат за имунохистохимия, с какъвто „КОЦ-Стара Загора“ не разполага, ще допринесе за повишаване качеството на работата – намаляване разхода на реактиви, значително съкращаване времето за получаване на резултатите, разширяване на диагностичните показатели чрез добавяне на нови изследвани параметри, елиминиране на човешката грешка, предпазване на персонала от вредното въздействие на работните реактиви и оцветители. От няколко години екипът на „КОЦ-Стара Загора“ проучва предложенията на пазара за такава апаратура и комуникира с други лечебни заведения, които работят с нея. Практиката показва, че най-удачен е апарат от типа „отворена система“, който позволява работа с реактиви на различни производители. Това няма да ограничи експлоатацията му в годините и ще позволи внедряване на нови протоколи за различни антитела, тъй като никой производител не предоставя реактиви за всички възможни имунохистохимични изследвания/показатели. Много удачни и необходими са възможността за свободно програмиране на количества обеми, температура и времена, изработване на повече от едно антитяло на едно стъкло (един препарат на пациент) и едновременна работа с различни протоколи. Изключително важен е и непрекъснатият визуален контрол над работния процес на апарата, както и фактът реактивите за ръчна и автоматична работа да са едни и същи. Това позволява при евентуален технически проблем с апарата (спиране на електричество или повреда) да се довършат стартиралите изследвания на ръка, а не да бъдат опорочени и да се започва отново. Наличието на софтуер на български език улеснява работата на персонала.“