Обични в Господа братя и сестри,
С голяма тревога и тъга научихме, че руски военни части са предприели военни действия на територията на Украйна. Болката ни е още по-голяма поради факта, че два православни и славянски народи са пред прага на мащабна война, която ще отнеме много жертви и ще бъде източник на дълбоки страдания за мирното население. Огънят й ще помете не само видимата инфраструктура, дело на съзидателен труд, но ще промени и нравствените опори на милиони хора по света. Ще разруши надеждите им и духовните им жалони.
Днес е време да си припомним думите на св. Григорий Богослов „ Към смъртта гледа грехът – гибелният враг на душата“ и да настояваме с гражданския си глас и усилени молитви, час по-скоро да се спре тази срамна и братоубийствена война. Нека не мислим, че тези молитви ще останат нечути от Всемилостивия Бог. Силата на нас, обикновените хора, е в молитвата и опазване на съвестта си. Бог ни чува, защото сме Негови и в този критичен момент това можем и сме задължени да сторим. Нека го правим с горещо сърце, изпълнено с обич към страдащите. Бог е любов /ср.1 Йоан 4:8/ и претърпя жестоки страдания, за да ни остави своя мир и утвърди в него. Историята е доказала, че без мир и разбирателство човечеството няма бъдеще. Той не може и няма алтернатива. Свободната ни воля е тази, която прави своя избор, а каквото посее човек, това и жъне/ср.Гал.6:7/.