Списание „Нашата вяра“ е издавано по времето на блаженопочиналия Старозагорски митрополит Панкратий. Идеята за възобновянането му идва след като се забелязва големия интерес към изданието за деца „Божествени искрици“. Екипът на Старозагорската Света митрополия осъзнава факта от нуждата за духовна просвета във времето, в което живеем днес: време на липсващи духовни ценности, време на постепенно забравяне на най-ценното и най-нужното за всеки един човек – вярата в Бога.
„Всички ние, като наследници на огромното духовно наследство, завещано ни от покойния митрополит Панкратий, както и от митрополитите, трудили се неуморно преди него за духовната просвета на поверените им от Бога чада, сме длъжни да съхраним това духовно наследство, да го преумножим и да го завещаем на новото поколение, което ще дойде след нас“, казва в обръщението си в първата страница на изданието Старозагорският митрополит Киприан.
Списанието ще излиза четири пъти в годината и ще се разпространява безплатно. На страниците му читателите имат възможността да се запознаят с дейността в епархията, да прочетат интересни проповеди, да се докоснат до ерудирани богослови, а също и да зададат въпроси, които ги вълнуват и на които настойчиво търсят отговори.
Акцент в първия брой са Петдесетница и чудесата на св. Лука (Войно-Ясенецки). Митрополит Киприан разказва за любовта си към класическата музика, а Людмила Николаева ни отвежда в Сионската горница. На страниците е отредено място за дядо Панкратий, публикувани са откъси от книги на ИК „Омофор“, поместена е информация за традиционната изложба на икони и графики на децата от Ателието по иконопис при храм „Света Троица“, представен е сборникът с поезия на презвитера Данка Калчева. Традиционна за „Нашата вяра“ ще бъде рубриката „Пътят към вярата“, в която ще бъдат представяни свещенослужители от епархията, но и в ролята им на съпрузи, бащи и приятели. Първи гост в нея е финансовият ревизор – отец Илиян Илиев, който споделя че да си свещеник не е леко поприще.
Екипът на списание „Нашата вяра“ отправя покана към енориите в Старозагорска епархия, а и в цеялата страна да гостуват на страниците на изданието. Те очакват разкази, материали, а също и идеи за такива на редакционната си поща: nashata_viara@abv.bg .
Редакционен екип: гл.ас. д-р Стефка Кънчева, Благовест Илиев, Данка Калчева, Кина Златева
Технически сътрудник: Полина Попова – Антонова
Дизайн и предпечат: Зорница Иванова
На корицата: Икона на Петдесетница – съвременен гръцки стенопис, източник – http://www.pravoslavie.ru