Братя и сестри,
Днес е 24 май – най-светлият български празник, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Празник, в който заставаме пред светлите ликове на светите братя Кирил и Методий, за да се поклоним пред величавото им дело. Днес, за пореден път откриваме колко святост е стаена в тяхната памет. Тя е свещена, защото духът на богоозареното им дело е ние – българите, да имаме свой книжовен език, с който да възрастваме духовно, да имаме собствена книжнина и да предаваме на поколенията след нас знанията си на разбираем език, носещ дъхът на родната ни земя.
В празничния ден отново си припомняме, че именно светите братя Кирил и Методий, подкрепени от Божията благодат, създават славянската писменост. Двамата богоизбрани мъже даряват буквите, така необходими за оцеляването на българския род, българската душевност и вяра. Благодарение на тях и на техните ученици, писменото слово, това надземно послание, стигна до сърцата на милиони наши братя и сестри в пределите на Майка България и извън тях.
Родната ни реч, тази невероятна хармония от звуци, разкриваща поетиката на българската душа, нейните безкрайни пластове на вяра и делнична доброта, след стореното от св.св.Кирил и Методий, стана част от страниците на пергаменти и книги, готова да избликне като извор за всеки нов читател.
Плодовете на този извор с преизобилни още от първите преводни трудове на светите братя. Техните преводи на Библията и богослужебните книги, разкриват на български език нравствената им дълбочина и спасителните им послания. Евангелските истини, бликащи от тези послания, докосват българското сърце и дават не само вяра, но и бъдеще на народността ни. Църквата ни, като майка – закрилница на чедата си, съхрани това богатство и го пренесе през вековете, за да може то и сега да струи и със същата си духовна мощ, както още в самото си начало.
И днес Българската православна църква- Българска патриаршия призовава своите чеда да не забравят животът и делото на солунските братя св.св. Кирил и Методий, на увенчаното им с благодат дело, създало за езика ни вечност и втъкало в народността ни добродетели, които са нравствени устои за цялото човечество.
Единадесет века българският народ въздава молитвена почит на светите братя. Нека и занапред на този най- български празник, да им отдаваме молитвена почит, защото тя съхранява не само делото им, но и нас самите. Да се стараем да бъдем истинни и добри последователи на своите първоучители, оценявайки по достойнство дара, който Бог ни е изпратил чрез тях.
Честит и благословен празник на всички !
Старозагорски митрополит Киприан