Адрес:
уч. „Св. ап. Карп“ № 4
Стара Загора – 6000

e-mail:  eparhysz@abv.bg

1. СТАРОЗАГОРСКА СВ.МИТРОПОЛИЯ – телефони
1.1. СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ – тел.042 626110;
1.2. КАНЦЕЛАРИЯ НА СТАРОЗАГОРСКАТА  СВ.МИТРОПОЛИЯ
1.2.1. СЕКРЕТАР – тел.042 627793; GSM 0886 009 618;
1.2.2.   ПРОТОСИНГЕЛ – тел. 042 638218 ;
1.2.2. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – тел. 042 626218

2. АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА
2.1. АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО ГР.КАЗАНЛЪК
2.1.1. АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИК – тел.0431 63883
2.2. АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО ГР.НОВА ЗАГОРА
2.2.1. АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИК – тел.0457 62043
2.3. АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО ГР.СВИЛЕНГРАД
2.3.1. АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИК – тел.0379 71420
2.4. АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО ГР.ХАРМАНЛИ
2.4.1. АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИК – тел.0373 82156
2.5. АРХИЕРЕЙСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО ГР.ЧИРПАН
2.5.1. АРХИЕРЕЙСКИ НАМЕСТНИК – тел.0416 94487